Психотерапия

Психотерапия е интегративен подход за промяна на вътрешната нагласа на клиента (мисловен образ, емоционална реакция), който включва активно слушане, детайлно ориентирано възприятие, вербална комуникация и практически напътствия.

По време на терапевтичните сесии клиентът се научава да пречисти ума си от преценка и негативност; как да присъства тук и сега; как да преодолее трудни житейски събития; как открито и честно да се изправи пред проблемите си; как да изрази на глас страховете си, как да се справи по здравословен начин с токсичните емоции и вътрешната несигурност, как да се чувства по-малко сами с проблемите си и как да подобри психичното си здраве и благополучие.

В повечето случаи за индивидуална консултация се записват хора, които имат ситуация в живота си, която дефинират като конкретен проблем.

Може да е зависимост, наднормено тегло, паник атаки, депресивни състояния, проблем във взаимоотношенията, изгубена увереност, фобия, постоянно вътрешно неудовлетворение. 

Всички тези ситуации са просто симптоми на неудовлетворена вътрешна потребност, която заедно с клиента терапевтът идентифицира по време на съвместната им работа заедно.

Идентифицира се какво до момента е попречило тази потребност да бъде задоволена и защо клиентът сеима нужда от защитата на психологическата ситуация, в която се намира. 

Терапията се фокусира върху определянето на ясни насоки за създаване на различен по-здравословен модел и разчертаване на малките стъпки, които ще може определят личния успех на клиента.

Български психотерапевт в Лондон. Психологически Консултации. Хипноза и хипнотерапия. Регресия

%d блогъра харесват това: